Servisní podmínky

 1. Zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému firmy Jan Chovanec ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.
 2. Servis neručí za data uložená v opravovaném zařízení.
 3. Zákazník souhlasí pro případy nedostatku náhradních dílů s prodloužením předpokládaného termínu opravy na 30 dní.
 4. Diagnostika závady je v případech opravy zdarma, částka 200,- Kč  jako náklady na dopravu, skladování a čas bude zákazníkovi účtována pouze v případě, kdy po přijetí přístroje do opravy zákazník žádá vrácení přístroje bez provedení servisního zásahu, nebo je-li přístroj neopravitelný.
 5. Přístroje u kterých byla provedena oprava, jsou opatřeny nejnovější verzí SW (pokud je u modelu vydána novější verze). Vlastnosti SW se nemusí vždy shodovat s vlastnostmi SW předchozího (např. zpřístupnění některých funkcí, změna uživatelského menu atd.).
 6. Servis odstraní závady zařízení tak, jak byly zákazníkem udány do popisu závady.
 7. Případné odstoupení od kupní smlouvy z důvodu zákonného nároku možno uplatnit pouze u prodejce.
 8. Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější stav přístroje po opravě, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 9. Na provedenou práci je poskytnuta záruka v délce 3 měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku.
  Reklamace na opravu zařízení po dobu tří měsíční záruky nemusí být uznána, pokud bude zjištěno zavinění poruchy ze strany uživatele, nebo třetí strany.
 10. V okolí 10km Frýdlantu nad Ostravicí zákazník nehradí dopravu kurýrem Repair Service, pokud nebude ujednáno jinak. Pokud bude ujednáno jinak, zákazník může přivézt/přinést zařízení osobně na výdejní místo, nebo zaslat přepravní společností – náklady hradí strana dle dohody.
 11. Předavací protokol zůstává 1ks zákazníkovi a 1ks kurýrovi, technikovi, nebo pověřenou osobou na výdejním místě. Při navrácení zařízení zákazník podepisuje souhlas a potvrzení o převzetí zařízení zpět.
 12. Popis závady uveden zákazníkem v předavacím protokolu je pouze informativní popis z pohledu zákazníka a může se lišit od skutečné závady. Skutečnou závadu a její rozsah určí technik.